پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ روش‌های تازه پرداخت پول در ترکیه

دربرنامه این هفته کلیک به شهر استانبول رفته‌ایم تا نگاهی به تازه‌ترین روش پرداخت پول با نزدیک کردن موبایل به دستگاه یعنی NFC بیندازیم. به علاوه نگاهی به وضعیت فیلترینگ اینترنت در ترکیه انداخته‌ایم.