پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دفتر طالبان در قطر چه نوع دفتری؟

همزمان با انتشار خبر احتمال تاسیس دفتر سیاسی طالبان در قطر سفیر افغانستان در دوحه به کابل فراخوانده شد. با این که دولت افغانستان می گوید سفیر تنها برای مشورت به کابل رفته است، اما خیلی ها این اقدام را نشانه اعتراض دانسته اند یا دست کم نشانه ای از نگرانی دولت افغانستان از کنار ماندن از روند مذاکره با طالبان. گفته می شود دولت حامد کرزی از مذاکره با طالبان در مورد ایجاد دفتر در دوحه اطلاع نداشته است. همچنین گفته می شود طالبان در مذاکره با آمریکا به توافق های دیگری دست یافته است که می تواند مسیر گفتگوهای آینده برای دست یابی به صلح را هموارتر کند. اما جایگاه دولت افغانستان در این مذاکرات کجاست و مقام های افغان چقدر در روند مذاکرات موثر و دخیل هستند؟ این موضوع را بررسی می کنیم با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/12/20