پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ گلچین نخست سال ۲۰۱۱ میلادی

این هفته منتخبی از گزارش های سال گذشته میلادی را پخش می‌کنیم. قبل از هر چیز درباره آینده سیستم‌های ضبط و پخش صدا گزارش داریم. پس از آن نگاه دوباره‌ای انداخته‌ایم به کینکت و کاربردهای کمی غیرمعمولش. و چطور می‌شود در سفر پول تلفن کمتری پرداخت؟