پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وقایع سال 2011

سقوط بن علی در تونس و مبارک در مصر به تنهایی می توانست روی شانه های یک سال سنگینی کند، چه برسد به کشته شدن معمر قذافی در لیبی که 2011 را به سالی استثنایی در تاریخ تبدیل کرد. به این اضافه کنید، کشته شدن اسامه بن لادن بعد از دست کم 10 سال تعقیب و گریز بی امان، و همین اواخر هم مرگ کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی. غرب هم از این تحولات بی سابقه بی نصیب نماند. برای اروپا 2011 سال بحرانهای مالی بود و سقوط دولتها. اما سالها بعد، کدام از این اتفاق ها در تقویم 2011 بیشتر به چشم خواهد آمد؟ این موضوع را بررسی می کنیم با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/12/27