پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحریم نفت ایران و بحث تنگه هرمز، اقتصاد جهان غرب در سال 2011

رهبران نظامی ایران می گویند اگر نفت ایران تحریم شود تنگه هرمز را می بندند، آمریکا هم می گوید نمی گذاریم ببندید. آیا امکان دارد این جدل لفظی به یک رودررویی خطرناک تبدیل شود؟ اقتصاد جهان غرب با حالی خراب وارد سال نو میلادی می شود. آیا سال 2012 برای اقتصاد غرب سال دردهای بیشتر است یا سال نجات؟ بررسی این دو موضوع در این برنامه صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2011/12/29