پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اقلیم کردستان عراق

مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، آرزوی ایجاد کردستانی مستقل را در سر دارد. آقای بارزانی، در گفتگوی اختصاصی با بی بی سی فارسی، می گوید اگر سرنوشت مناطق مورد مناقشه بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، مناطقی نظیر کرکوک و موصل و خانقین، مطابق قانون اساسی عراق تعیین نشود، دولت او آینده روابط بین اقلیم و عراق را به تصمیم مجلس خواهد سپرد و اگر خواسته مجلس استقلال کردستان باشد آن را اجرا خواهد کرد. در این برنامه این موضوع و دیگر مسایل مهم مطرح شده در مصاحبه اختصاصی مسعود بارزانی با بی بی سی فارسی را بررسی خواهیم کرد، با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2012/01/10