پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موقعیت موسوی و کروبی، موضوع خانه سینما، مصاحبه با دنیس راس

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران می گوید ما نمی توانیم آقایان کروبی و موسوی را محاکمه کنیم چون حریم و طرفدار دارند. علی سعیدی دقیقا دارد به چه اعتراف می کند؟ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران خانه سینما را بست. آیا مشکل فقط خانه سینماست؟ بررسی این دو موضوع و گفت و گویی اختصاصی با دنیس راس، دستیار سابق رئیس جمهوری امریکا در امور خاورمیانه و خلیج فارس، در این برنامه صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2012/01/05