پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مکث با آنا مورا

در این برنامه آوازهای آنا مورا خواننده پرتغالی را می شنویم و با موسیقی فدو آشنا می شویم