پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحلیل رهبر ایران از وضعیت کشور، موضوع ایران در رقابت های انتخاباتی آمریکا، مصاحبه با وزیر معادن افغانستان

تحلیل آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، از وضعیت کنونی کشور چیست و نظر او چقدر با برداشت صاحبنظران در تطابق است؟ سیاست آمریکا در قبال ایران چقدر در رقابت های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری این کشور اثرگذار بوده است؟ و در افغانستان، آیا دولت خواهد توانست وعده جذب سرمایه گذاری خارجی در معادن این کشور را عملی کند؟ همه اینها در صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2012/01/12