پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ استفاده‌هایی تازه برای سیگنال‌های تلویزیون آنالوگ

در کلیک این هفته به مرگ تدریجی سیگنال‌های تلویزیونی آنالوگ می‌پردازیم و استفاده از این طیف برای اینترنت پرسرعت. چند نمونه از کتاب‌خوان‌های الکترونیک تازه را بررسی می‌کنیم. و روش‌هایی را برای جلوگیری از نابودی عکس‌ها و نگاتیوها معرفی می‌کنیم.