پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"دیپلماسی قدرتمند" اوباما و ایران، مصاحبه با سفیر ارمنستان در لندن

آیا این صرفا نتیجه قدرت دیپلماسی دولت آقای اوباما است که همه را علیه ایران متحد کرده است؟ نقش دیپلماسی ایران در این میان چیست؟ بررسی این موضوع و گفت و گویی با سفیر ارمنستان در لندن در این برنامه صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2012/01/26