پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ نسل چهارم شبکه‌های موبایل

این هفته به سراغ نسل تازه شبکه موبایل یعنی 4G رفته‌ایم. گزارشی داریم از بازی‌های تازه و دنیای گیم و گریزی می‌زنیم به تاریخ فناوری و گذشته وسایل تکنولوژیک