پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیمان های همکاری دولت افغانستان با جهان

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در سفر اخیر اروپایی خود با کشورهای فرانسه و بریتانیا و ایتالیا پیمان همکاری امضا کرد. دولت افغانستان پیشتر قرارداد مشابهی را با هند امضا کرده است و در نظر دارد با آمریکا و اتحادیه اروپا و ناتو هم پیمان همکاری استراتژیک ببندد، قراردادهایی که چارچوب همکاری افغانستان با جامعه جهانی را بعد از خروج نیروهای ناتو از این کشور در سال 2014 تعیین می کند. با این که دولت گفته است که این پیمان ها بعد از تصویب آنها در مجلس افغانستان جنبه اجرایی پیدا خواهد کرد، منتقدان می گویند جزئیات آنها در اختیار نهادهای قانونی افغانستان قرار نگرفته است و در این مورد ابهام وجود دارد. در این برنامه اهمیت این قراردادها و معنای آن برای آینده افغانستان را بررسی می کنیم، همراه با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2012/01/31