پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مکث با ناصر مسعودی

در این برنامه، ناصر مسعودی مهمان ماست و ترانه هایی از گیلان می خواند.