پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وقتی بیتل‌ها کرملین را لرزاندند

این مستند داستان فوق العاده ای ازگروه بیتلز است تا نشان دهد چگونه این گروه به ازهم پاشیدن اتحاد جماهیر شوروی سابق کمک کرد.