پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ب

مصطفی آکیول (Mustafa Akyol)، مهمان برنامه به عبارت دیگر، یک روشنفکر مسلمان ترک و معتقد به دمکراسی غربی است. او می گوید مسلمانان بجای مقابله با سیستم سیاسی سکولار غرب و اقتصاد لیبرال سرمایه داری باید بر موارد اشتراک اسلام با این نظام انگشت بگذارند، می گوید امپراطوری عثمانی پیشگام لیبرالیزم اسلامی بود و دولت فعلی ترکیه ادامه دهنده راه آن. به عقیده او، دین چیزی است که با وجدان فردی سروکار دارد نه جامعه و نه حکومت. او معتقد است که اسلام او با بهار عربی به شکوفه می نشیند. رویای واقع بینانه ای یک شرقی مسلمان یا خیالاتی زیبا ولی دست نیافتنی؟ تاریخ پخش: 2012/02/14