پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تهدیدهای رهبر ایران در نماز جمعه

رهبر جمهوری اسلامی ایران در مراسم نماز روز جمعه گذشته گفت که ما در گذشته به دشمنان اسرائیل کمک کردیم و در آینده هم می کنیم. در شرایطی که همه از احتمال حمله اسرائیل به ایران می گویند این سخنان را باید چطور تعبیر کرد؟ بررسی این موضوع و نگاهی به آنچه رهبر ایران در این مراسم در باره انتخابات آینده مجلس گفت، در برنامه این هفته صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2012/02/09