پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ امنیت بانکداری الکترونیک در بوته آزمایش

این هفته در کلیک آزمایشی داریم درباره تبهکاری اینترنتی و دزدی شماره‌های بانکی و کارت‌های اعتباری و گذرواژه‌ها.