پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامۀ پرسش و پاسخ ویژۀ انتخابات

در این برنامۀ پرسش و پاسخ ویژۀ انتخابات سؤالات و نظرات شما از طریق فیسبوک، ایمیل، تلفن و اسکایپ با مهمانهای برنامه مطرح می شود. مهمان های برنامه عبارتند از: فاطمۀ حقیقت جو ، نمایندۀ مجلس ششم از طیف اصلاح طلبان. خانم حقیقت جو چند سالی ست که در دانشگاه ماساچوست آمریکا به پژوهشگراست و در همانجا به کمک چند نفر دیگه مرکز خشونت پرهیزی برای دمکراسی تاسیس کرده. فرخ نگهدار، عضو سابق رهبری سازمان فداییان خلق ایران اکثریت. فعالیت آقای نگهدار چند سالی ست عمدتا بر نوشتن مقاله در بارۀ مسائل سیاسی ایران و از جمله در بارۀ انتخابات متمرکز است. کیانوش بوستانی ، دانشجو و فعال سیاسی چپ است و معتقد است که انتخابات در ایران هیچگاه آزاد و منصفانه نبوده وآنانی که به مجلس می روند لزوما نمایندۀ واقعی مردم نیستند و حسین قاضیان جامعه شناس و متخصص نظرسنجی در حوزه جامعه شناسی سیاسی. بکار گیری همین تخصصش بود که درسال ۱۳۸۱ به اتهام "همکاری با دشمن " سه سال را در زندان گذراند. او از یک سال پیش در دانشگاه سیراکیوز نیویورک به تحقیق مشغول است.