پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نتایج انتخابات مجلس ایران، روز جهانی زن

بعد از ماه ها تبلیغ احزاب و گروه های سیاسی برای شرکت در انتخابات مجلس یا تحریم آن، نهایتا چه کسی توانست سرمایه سیاسی انتخابات را از آن خود کند؟ و در هشتم مارس، روز جهانی زن، جنبش زنان ایران در چه وضعیتی است؟ تاریخ پخش: 2012/03/08