پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ مالکیت داده‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی

مالکیت داده‌های روی شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌هایی چون گوگل و فیس‌بوک با کیست؟ سفرهای فضایی دیگر منحصر به مأموریت‌های علمی و اکتشافی نیستند. در این برنامه نگاهی به این دو موضوع داریم.