پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ بازی‌های ویدئویی برای گوشی‌های همراه

آیا بازی‌های ویدئویی که روی گوشی تلفن اجرا می‌شوند می‌توانند با کنسول‌های بازی رقابت کنند؟ این هفته به جشنواره فیلم‌های موبایلی در پاریس سر و روی فرش قرمزش با کارگردان‌های نسل آینده قدم زده‌ایم.