پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغانستان و مرور رویدادهای سال 1390

سالی که گذشت سال پر از تحولات مهم سیاسی و نظامی برای افغانستان بود. از جدی شدن تلاش های جنجال برانگیز صلح با طالبان گرفته تا امضای پیمان های استراتژیک با کشور های مهم غربی و انتقال مسئولیت های امنیتی از نیرو های خارجی به نیرو های افغان. سال گذشته برای نیرو های خارجی هم سال پر دردسری بود، حادثه قرآن سوزی در پایگاه هوایی بگرام و حادثه کشتار روستاییان در پنجوایی قندهار توسط یک سرباز آمریکایی فاصله موجود بین افغان ها و نظامیان خارجی را بیشتر کرد. اما وضعیت در سال پیشرو چگونه خواهد بود؟ در این برنامه، این موضوع را بررسی می کنیم با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2012/03/20