پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ فناوری‌های پزشکی خانگی

این هفته در کلیک نگاهی می‌اندازیم به فناوری‌های پزشکی ویژه مصرف‌کنندگان در خانه و به علاوه گزارشی داریم از فناوری‌هایی که پوشیدنی هستند.