پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مکث با سپیده وحیدی

سپیده وحیدی مهمان این برنامه مکث است. او قطعاتی اجرا می کند که یکی از آنها قطعه ایست با همخوانی بشار العزاری خواننده عراقی.