پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ ساوث بای ساوث‌وست، جشنواره شبکه‌های اجتماعی

این هفته، سری به جشنواره ساوث بای ساوث وست در تگزاس زده‌ایم. بخش اینتراکتیو یا تعاملی این جشنواره یک گردهمایی بزرگ از شبکه‌های اجتماعی است.