پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مذاکرات هسته‌ای ایران، اصلاحات در بحرین، تبعیض علیه افغان‌ها در ایران

اتحادیه اروپا می گوید مذاکرات سازنده بود، آمریکایی ها و ایرانی ها هم همین را می گویند. آیا واقعا این بار قرار است مذاکرات هسته ای ایران به نتیجه برسد؟ سازمان عفو بین الملل می گوید اصلاحات بحرین برای قربانیان نقض حقوق بشر ارمغانی نیاورده است. آیا همه این هیاهو برای هیچ بود؟ و منع افغانها ازحضور در پارک صفه اصفهان، تبعیضی که ریشه در فرهنگی دیرین دارد یا حرکتی از سر ندانم کاری؟ بررسی این موضوع ها در این برنامه صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2012/04/19