پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ فیلم‌سازی حرفه‌ای با گوشی همراه

در کلیک این هفته دست به کار ساخت یک فیلم با گوشی تلفن همراه شده‌ایم. چگونگی ساخت را در این برنامه ببینید. به علاوه فناوری‌هایی را بررسی کرده‌ایم که در خدمت هنر نمایش هستند.