پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ ساختمان‌هایی که نفس می‌کشند

این هفته در کلیک به سراغ ساختمان‌هایی رفته‌ایم که با استفاده از فناوری با محیط اطراف خود تعامل دارند. به علاوه نگاهی انداخته‌ایم به فناوری‌های مرتبط با چشم.