پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافقنامه استراتژیک آمریکا و افغانستان

بعد از ماه ها بحث و مذاکره، توافقنامه استراتژیک بین آمریکا و افغانستان، سرانجام به امضای روسای جمهوری دو کشور رسید. این توافقنامه ده ساله بناست پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان از سال ۲۰۱۴ به بعد اجرایی شود. توافقنامه استراتژیک بین دو کشور، هم در داخل افغانستان و هم در کشورهای منطقه، موافقان و مخالفان زیادی داشت و بحث های بسیاری را ایجاد کرد، بحث هایی که با وجود امضای توافق نامه کماکان ادامه دارد. این موضوع را بررسی خواهیم کرد با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2012/05/08