پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دعوای دولت و مجلس در ایران، روسیه و ولادیمیر پوتین، مصاحبه با دبیرکل "کارزار برای خلع سلاح هسته‌ای"

دعوای دولت و مجلس در ایران این هفته هر روز و به اشکال مختلف ادامه یافت، آیا ترکیب مجلس جدید می تواند این جنگ قدرت را یکسره کند؟ در روسیه، ولادیمیر پوتین با تکیه مجدد بر کرسی ریاست جمهوری به قدرت چند ساله اش ادامه داد، ولی آیا نفوذ و محبوبیتش همان است که بود؟ و سازمان "مبارزه برای خلع سلاح هسته ای" رودررویی ایران و غرب را چطور می بیند؟ بررسی این موضوع ها در این برنامه صحفه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2012/05/10