پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ چگونگی کار در شرکت گوگل

این هفته کلیک سری به یکی از مشهورترین شرکت‌های دنیا یعنی گوگل زده تا شیوه کار کردن کارکنان آنجا را بررسی کند. به علاوه از روش‌های مختلف اتصال تلویزیون‌ها به اینترنت هم گزارشی داریم.