پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش فشار بر زندانیان سیاسی ایران، قیمت نفت در بازارهای جهان

فشار بر زندانیان سیاسی در ایران افزایش یافته و جان حداقل یکی از آنها در خظر است. آیا مسؤلان هشدار 117 زندانی سیاسی زندان اوین و سازمان های حقوق بشری را خواهند شنید؟ نقش آیت الله خمینی در کشیده شدن وضع زندانیان سیاسی به اینجا چه بوده است؟ و قیمت نفت در بازار جهان در هفته های اخیر کاهش یافته است. آیا این نتیجه توطئه عربستان سعودی است آنطور که بعضی از مسؤلان ایران می گویند؟ تاریخ پخش: 2012/06/07