پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مذاکرات هسته‌ای در مسکو، آینده مصر

مذاکرات ایران و قدرت های جهانی در مسکو بر سر برنامه هسته ای ایران چه نتیجه ای داشت؟ آیا می توان آن را زمینه ساز یک توافق قطعی در دور بعدی دانست؟ بررسی این موضوع و گفتگویی با یک رهبر منطقه ای اخوان المسلمین مصر و به دنبال آن بررسی اوضاع مصر با صاحبنظران، در این برنامه صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2012/06/21