پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ تلفن‌های هوشمند و کمک به ردیابی شما

چگونه تلفن‌های هوشمند می‌توانند باعث ردیابی ما توسط نزدیکانمان شوند؟ به این پرسش پاسخ می‌دهیم. به علاوه تبلت تازه مایکروسافت را بررسی می‌کنیم. و می‌گوییم چگونه می‌توان راه رفتن را برای دستگاه‌های همراه تبدیل به انرژی کرد.