پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اینجا لندن است

"اینجا لندن است" برنامه ای است به مدت نیم ساعت که از ششم تا بیست و دوم مرداد ماه هر روز از ساعت هفت و نیم شب به وقت لندن (۱۱ شب تهران) پخش می شود و به بررسی رویدادهایی می پردازد که در لندن اتفاق می افتد، از آنچه در ورزشگاه ها رخ می دهد گرفته تا اتفاقات فرهنگی و هنری و مسائل اجتماعی در شهری که میزبان بزرگترین رویداد ورزشی دنیاست.

این برنامه استثنائا روزجمعه ششم مرداد ساعت هشت و نیم شب بوقت لندن (۱۲ شب تهران) پخش می شود.