پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ سرمایه‌گذاری یوتیوب روی تولید محتوا

این هفته در کلیک به لس‌انجلس رفته‌ایم تا به سرمایه‌گذاری یوتیوب روی تولید محتوای تصویری بپردازیم. به علاوه در جست‌وجوی فناوری‌های جدید وجب به وجب سانتا مونیکار در لس‌انجلس را گشته‌ایم.