پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ آموزش درسی رایگان در خان آکادمی

این هفته در سیلیکون ولی کالیفرنیا به سراغ کارآفرینی رفته‌ایم که روش آموزشی تازه‌ای را با استفاده از اینترنت پایه‌گذاری کرده است. به علاوه چند تلبت ارزان موجود در بازار را بررسی می‌کنیم.