پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از باغ های نامرئی؛ نگاهی به زندگی هنری رضا قاسمی

می گویند هنرمندان، به خصوص نویسندگانی که از وطن دور می شوند، در غربت چشمه خلاقیت شان خشک می شود و دیگر نمی توانند آثاری در خور، خلق کنند . باور عمومی این است که این هنرمندان وقتی از اصلشان دور می شوند، انگار در زمان متوقف می شوند و جلو نمی روند. نمونه های زیادی را هم می شود مثال آورد. اما نمونه های زیادی هم بوده که خلاف این را ثابت کرده است. در ایران به خصوص در عرصه ادبیات در طول این سال ها آثاری خارج از ایران خلق شده، که از جمله شاهکارهای ادبیات داستانی زبان فارسی به شمار می آید. رمان 'همنوایی شبانه ارکستر چوبها' از همین نمونه هاست.

در این فیلم با رضا قاسمی، نویسنده این رمان و چند رمان دیگر، آشنا می شویم. 'همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها' در همان سالها موفق شد، عمده ترین جوایز ادبی ایرانی را ازآن خود کند و بسیاری از نویسندگان و منتقدان ادبی به تحسین این اثر پرداختند. اما رضا قاسمی که صاحب سبک ادبی خاص خود است، در باد موفقیت های ادبی این رمان نخوابید و به عنوان یک نویسنده پرمطالعه ، دو سه رمان مدرن دیگر هم نوشته که تازه ترین اش، "پروانه ها و امکان ها" در فیسبوک و اینترنت منتشر شده است. اما این فقط بخشی از کارنامه فعالیت های هنری این نویسنده است. اشاره مفصل تر به این آثار را در فیلم 'از باغهای نامرئی' می توانید ببینید. این فیلم درباره زندگی و فعالیتهای حرفه ای رضا قاسمی است از زبان خودش و نیز روای فیلم.

درباره این فیلم بیشتر بخوانید