پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با معین ۳

در این مجموعه برنامه ها بهزاد بلور به دیدن شخصیت های معروف در دنیای موسیقی، مد، و سرگرمی می رود. با او در این دیدارها همراه می شویم تا جنبه های جالبی از زندگی و کار این هنرمندان را از نزدیک ببینیم.

آدرس پست الکترونیک برنامه بلور بنفش: kook@bbc.co.uk

زمان پخش برنامه بلور بنفش

*ممکن است هنگام پخش خبر فوری، محتویات این صفحه و این برنامه بدون اعلام قبلی تغییر کند.