پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جام جهان نما

در این صفحه می توانید همزمان با پخش برنامه جام جهان نمای رادیو بی بی سی، این برنامه را به صورت زنده بشنوید.

"جام جهان نما" برنامه‌ای یک ساعته است که فرصتی برای شما فراهم می آورد تا صدای چند برنامه تلویزیونی ما، از جمله برنامه "نوبت شما"، "صفحه دو" و " به عبارت دیگر"، و در نیم ساعت دوم، برنامه خبری تلویزیون فارسی بی بی سی را بشنوید.

برنامه جام جهان نما به طور زنده از طریق همین صفحه و همچنین از طریق امواج متوسط و کوتاه رادیویی و ماهواره هاتبرد قابل دریافت است.

برای اطلاع از فرکانس ها و زمان پخش این برنامه اینجا را کلیک کنید.