پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به آثار ضد جنگ 'کنارد - فیلیپس'

ده سال از حمله نیروهای آمریکایی و انگلیسی به عراق می‌گذرد. از آن زمان تا به امروز آثار هنری فراوانی در این زمینه خلق شده‌اند که اغلبشان هم موضعی ضدجنگ دارند. پیتر کنارد و کت فیلیپس از فعالترین هنرمندان ضدجنگ بریتانیا هستند و سابقه کارشان در زمینه خلق آثار سیاسی، به دوره دولت محافظه کار مارگارت تاچر بر می‌گردد. حامد یوسفی، در برنامه تماشا، به نمایشگاه این دو رفته و با آنان گفتگو کرده است.