پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بشنوید: نظر مجتبی واحدی در مورد نامزد شدن دوباره آقایان موسوی و کروبی در انتخابات ۹۲

مجتبی واحدی، مشاور پیشین مهدی کروبی معتقد است که جدا از بحث وجاهت حقوقی و قانونی برای رد صلاحیت آقایان موسوی و کروبی، برای یافتن پاسخ، باید به نحوه تفسیر نظرات آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران در چهار سال گذشته توجه کرد.

او می گوید: "هنگامی که رهبر ایران سخنان خود را دستور می‌خواند و کسانی چون مجتبی ذوالنور، جانشین سابق رهبر ایران در سپاه پاسداران، حتی پرسش در مورد مبانی تصمیمات رهبری را مجاز نمی داند، تئوری رد یا تأیید یک صلاحیت هم محدود به خواسته بی چون و چرای رهبر ایران خواهد بود."

این ناظر تحولات سیاسی ایران طرح بحث "چگونگی احراز صلاحیت" توسط رهبر ایران در سالهای اخیر را علت دیگری برای "رد صلاحیت آسان" آقایان موسوی و کروبی می‌داند و می گوید: "آیت الله خامنه ای چند سال پیش با طرح موضوع احراز صلاحیت بحثی را مطرح کرد که بنابر آن می‌توان گفت که همه داوطلبان پست ریاست جمهوری ابتدا به ساکن مردوداند مگر صلاحیت شان احراز شود. این در حالی است که در شرایط معمول عکس این موضوع صادق است و دلایل رد صلاحیت و نحوه تشخیص عدم صلاحیت افراد کاملاً مدون و در قوانین و مصوبات کشورها به آن اشاره شده است و چنانچه محکومیت قضایی مؤثر یا دلایلی مطابق قانون برای رد صلاحیت نامزدها وجود نداشته باشد، حق تشخیص "احراز صلاحیت" به مردم و نتایج برآمده از صندوق های رأی واگذار شده است."