پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهرانگیز کار: 'چمدان' من نمی تواند غیرسیاسی باشد

Image caption مهرانگیز کار اکنون مقیم ایالت ماساچوست آمریکاست اما در یازده سال گذشته به دفعات بین ایالت‌های این کشور مهاجرت کرده است

ایتالیایی‌ها از خیلی جهات شبیه ما هستند. خوش صحبت و اهل گپ زدن و مانند ما ایرانی‌ها حتی اگر سالها خارج از کشورشان زندگی کرده باشند، تا حدود زیادی رنگ و بوی فرهنگ خودشان را حفظ کرده اند.

رستورانی که با مهرانگیز کار برای گفتگو انتخاب کردیم توسط یک خانواده ایتالیایی اداره می شد. در همان بدو ورود آقای رستورانچی کمی با ما بر سر انتخاب میز شکرآب شد؛ من اصرار داشتم که به خاطر کیفیت ضبط صدا جایی دور از آشپزخانه بنشینیم و او می گفت که چون دو نفر بیشتر نیستیم نباید یک میز چهار نفره را اشغال کنیم.

در نهایت، ما از تبصره "حق همیشه با مشتری است" استفاده کردیم و بهترین کنج رستوران نشستیم. به جای آقای رستورانچی هم همسر مهربانش از ما پذیرایی کرد، اما آقای رستورانچی که متوجه ضبط رادیویی ما شده بود، گاهی اوقات با صدای بلندش، امضای صوتی خود را بر چمدان این هفته منقوش کرد.

قطعه موسیقی به کار رفته در این گزارش "خوشه چین" نام دارد؛ ساخته مجید درخشانی با صدای مهدیه محمدخانی و با اجرای گروه موسیقی ماه.

چمدان هر پنجشنبه‌ از برنامه چشم انداز بامدادی رادیوی فارسی بی بی سی پخش می شود و مجالی است برای گفتگو پیرامون تجربه مهاجرت به دور از سیاست. در این برنامه امیر پیام، هر بار به دیدار یک ایرانی مهاجر می رود و از او می پرسد: "اگر یک چمدان خیالی داشتید و همین امروز عازم ایران بودید، چه ویژگی هایی از جامعه میزبان خودتان را در این چمدان می‌گذاشتید؟"