پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخت‌های داوود امدادیان

داوود امدادیان، نقاش ایرانی که سی سال از عمرش را عمدتاً به منظره‌پردازی و نقاشی درختان بی‌شمار گذراند، برای خیلی‌ها ممکن است ناآشنا باشد چرا که سه دهه آخر عمرش را در پاریس سپری کرد. مریم عرفان، در برنامه تماشا به بررسی آثار او پرداخته است.