پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رای‌گیری نمادین در تورنتو برای ایرانیان دور از صندوق

در غیاب صندوق‌های رای ایرانی در کانادا، گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو یک انتخابات نمادین برگزار کرده‌‌‌‌اند؛ با صندوق‌‌های رای که خودشان از کارتون و مقوا درست کرده‌‌اند و برگه‌‌های رای که خودشان چاپ و کپی کرده‌‌اند.

گزارش هادی نیلی را در این باره بشنوید که روز ۹ ژوئن ۲۰۱۳ از برنامه بامدادی بی‌بی‌سی فارسی پخش شد.