پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سعاد ماسی: زن سرکش

سعاد ماسی زنی سرکش است از جامعه ای که زنان چندان در آن امکانی برای سرکشی ندارند. این خواننده چهل ساله الجزایری، در جوانی خواننده یک گروه راک بوده و همزمان به اصرار خانواده مهندسی می خوانده و در یک شرکت مهندسی کار می کرده است. اما در ۲۷ سالگی برای پیگیری رویایش در دنیای موسیقی به فرانسه مهاجرت کرده و در این سالها سه آلبوم منتشر کرده است. سعاد ماسی چندی پیش برای اجرای کنسرتی به لندن آمد و بهمن دارالشفایی درباره تجربه زن بودن و خوانندگی با او گفتگو کرد. این گفتگو از برنامه تماشا پخش شده است.