پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بوتو، رقص مدرن ژاپنی

بوتو، رقص مدرن ژاپنی، اینروزها در بسیاری از نقاط دنیا شناخته شده است و مدارس و دانشگاه های رقص و هنرهای نمایشی، مخصوصا در اروپا، بیش از پیش به این گویش فیزیکی توجه نشان می دهند. بوتو علاوه بر این که یک رشته مستقل است و به عنوان "رقص بوتو" برای تماشاگر اجرا می شود، مورد استفاده و الهام فرم های دیگر هنری هم هست. مثلا بسیاری از رقصنده های کلاسیک بعد از تجربه بوتو، احساس نهفته در حرکاتِ سبکِ رقصِ خود را بهتر درک می کنند، و خیلی از بازیگران، بعد از آموختن بوتو، به بیانِ فیزیکیِ بهتری برای احساسات نقش خود می رسند. در ایران هم بعضی گروه های تئاتری، این رقص را مورد توجه قرار داده اند و سعی کرده اند از آن در کارهایشان استفاده کنند. برای درک بهتر بوتو، تماشا نگاهی انداخته به تاریخچه و فلسفه ای که این رقص را بوجود آورد.