پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پخش زنده برنامه های تلويزيونی

برنامه های تلويزيون فارسی، هر روز به طور مستقيم و زنده از وبسايت فارسی بی‌بی‌سی نيزپخش می شود. با اين حال، امکان تماشای بخشی از برنامه‌های تلويزيونی به دليل نداشتن حق پخش از طريق وبسايت، در پخش زنده از وبسايت نيز وجود ندارد. پس از اتمام اين برنامه ها، پخش زنده برنامه‌های تلويزيونی از طريق وبسايت ادامه پيدا خواهد کرد.

آدرس پست الکترونیک بخش فارسی بی‌بی‌سی:

persian@bbc.co.uk