پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معنای عشق در فیلم "پیش از نیمه شب"

فیلم «پیش از نیمه شب» بخش سوم سه‌گانه‌ای سینمایی و دنباله فیلمهای «پیش از طلوع» و «پیش از غروب» است. در فیلم پیش از طلوع جسی آمریکایی و سلین فرانسوی در قطار با هم آشنا می شدند و یک روز را با هم در وین می گذراندند. در فیلم بعدی نه سال بعد، روزگار آنها را در پاریس دوباره سر راه هم قرار می‌داد و حالا در فیلم جدید جسی و سلین را این بار در یونان می‌بینیم که در دهه چهل زندگی‌شان هستند، ازدواج کرده‌اند و بچه دارند. نیک جیمز سردبیر ماهنامه سینمایی «سایت اند ساند» در برنامه تماشا درباره تحول معنای عشق و رابطه در این فیلم صحبت می‌کند.